Podcast
An toàn Đầu tư
An toàn Đầu tư
 
An toàn Đầu tư
Thuộc khu vực được cấp visa dành riêng
Dự án hoạt động trong khu vực việc làm ưu tiên (TEA) 
 
An toàn Đầu tư
Kế hoạch hoàn trả vốn

Thời hạn vay: 5 năm với 2 lần gia hạn, mỗi lần 1 năm. 
Lợi nhuận dài hạn của NFE:

  • 65 hợp đồng được bảo đảm
  • Thời hạn hợp đồng trung bình: 15 năm
  • Giá trị quy đổi về thời điểm hiện tại: 21 tỷ USD
 
An toàn Đầu tư
Giá trị thẩm định dự án
Giá trị thẩm định hiện tại của dự án:  21 tỷ USD
 
An toàn Đầu tư
Số lượng việc làm tạo ra
Dự kiến sẽ có 1734 việc làm được tạo ra.  Như vậy sẽ có hơn 15 việc làm cho mỗi nhà đầu tư