Toàn bộ Chương trình Đổi mới và Đầu tư Doanh nghiệp (BIIP) của Úc bao gồm các luồng đổi mới doanh nghiệp, Nhà đầu tư, Nhà đầu tư quan trọng, Nhà đầu tư ưu tiên và doanh nhân đã đột ngột đóng cửa đối với đơn đăng ký mới, theo một báo cáo độc quyền trên tờ The Australian.

Úc đóng tất cả chương trình visa Nhà đầu tư BIIP


Hơn 100,000 người nước ngoài đã sử dụng ít nhất một trong các luồng BIIP để định cư ở Australia trong vòng 15 năm qua và chỉ riêng Visa Nhà đầu tư Quan trọng (SIV) đã góp khoảng 12 tỷ đô la Úc kể từ khi mở cửa vào năm 2012.
Chính phủ cho biết họ dự định thay thế các luồng BIIP bằng việc tăng cường hạn ngạch cho visa lao động có kỹ năng vì sẽ mang lại lợi ích kinh tế lâu dài cho Úc.

Nguyên nhân Úc đóng cửa chương trình 

Quyết định đóng cửa đột ngột của chương trình vì phương tiện truyền thông Úc đưa tin về những cáo buộc, cho thấy tội phạm người Trung Quốc và các quan chức tham nhũng đã sử dụng chương trình BIIP để đạt được quốc tịch Úc. 
Ngoài ra, một báo cáo nghiên cứu từ Viện Grattan, một tổ chức nghĩa trang chính sách cũng đã chỉ ra: Việc phân phối thêm visa cho lao động có kỹ năng thay vì nhà đầu tư sẽ giúp bang tăng khoảng 120 tỷ đô la Úc trong thuế thu nhập bổ sung trong vòng 30 năm tới.
Giám đốc Chương trình Chính sách Kinh tế của viện, Brendan Coates tiếp nhận tin tức và mô tả BIIP là "phần tử tồi tệ nhất trong chương trình di cư có kỹ năng của Úc" và là chương trình thu hút những người nhập cư già hơn, có kỹ năng ít hơn, cuối cùng lại tốn hàng trăm nghìn đô la của người đóng thuế Úc trong dài hạn về tiền trợ cấp và các chi phí sức khỏe khác, vượt xa mức thuế họ đóng trong suốt quá trình ở Úc.
Ngưng hoạt động chương trình và chuyển những visa đó cho người lao động có kỹ năng sẽ mang lại một lợi nhuận tài chính và kinh tế khổng lồ cho Úc.
Một đánh giá di cư trong năm nay đã phát hiện, những người nhập cư có kỹ năng đóng góp khoảng 300.000 đô la Úc nhiều hơn vào ngân sách công cộng trong suốt thời gian sống so với những người cư trú theo Chương trình Đổi mới Doanh nghiệp. 
Chính phủ cho biết, một Visa Tài năng và Đổi mới mới sẽ tạo ra một lộ trình hợp lý để thu hút một số lượng nhỏ người nhập cư cực kỳ tài năng đến Úc, như các doanh nhân có hiệu suất cao, các nhà đầu tư lớn và các nhà nghiên cứu toàn cầu.