Vào ngày 30/01/2024, Sở Di Trú công bố quy định chính thức về việc tăng phí các chương trình định cư và nhập tịch sau hơn 7 năm kể từ lần tăng phí gần nhất vào năm 2016. Theo đó, mức phí mới sẽ được áp dụng từ ngày 01/04/2024. 

Mức phí mới nhằm ngăn chặn sự gia tăng hồ sơ tồn đọng

Quá trình đánh giá kết luận rằng biểu phí hiện tại không đủ để thu hồi toàn bộ chi phí hoạt động của cơ quan, bao gồm việc mở rộng cần thiết các chương trình nhân đạo, tăng lương theo quy định của liên bang, yêu cầu bổ sung nhân sự và các khoản đầu tư thiết yếu khác.

Với doanh thu mới từ việc tăng phí sẽ tạo ra, USCIS sẽ tiếp tục sử dụng các giải pháp đổi mới để cải thiện trải nghiệm của khách hàng và ngăn chặn sự gia tăng tồn đọng. Mặc dù việc tăng phí được công bố ngày hôm nay sẽ cho phép USCIS bù đắp chi phí tổng thể tốt hơn. Nhưng nguồn tài trợ của quốc hội vẫn tiếp tục cần thiết để giải quyết một cách bền vững và đầy đủ khối lượng hồ sơ ngày càng tăng liên quan đến những người vượt biên gần đây. Bao gồm cả việc thuê thêm nhân viên để giúp USCIS điều chỉnh hệ thống phù hợp. 

Mức phí mới được áp dụng vào ngày 01/04/2024

Trong đó, một số loại phí liên quan đến chương trình EB-5 sẽ tăng theo biểu phí mới như sau:

 Loại đơn  Mức phí cũ  Mức phí mới
 I-526E – Đơn xin định cư cho đối tượng doanh nhân nước ngoài   $3,675  $11,160
 I-829 – Đơn xóa bỏ điều kiện thẻ xanh  $3,750  $9,525
 I-956 – Đơn xin chỉ định Trung tâm vùng  $17,795  $47,695
 I-956F – Đơn xin  chấp thuận đầu tư vào một Doanh nghiệp thương mại mới   $17,795  $47,695
Do đó, các quý Anh Chị đang cân nhắc tham gia chương trình định cư cần sớm đưa ra quyết định trước khi mức phí mới được áp dụng. Nếu cần được hỗ trợ thêm thông tin, vui lòng iên hệ với Citizen Pathway. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất.