Đương đơn diện EB-5 tại Việt Nam vẫn có thể nộp và được xử lý hồ sơ

Cập nhật visa Bulletin tháng 06/2023 - Bản tin Di Trú tháng 06/2023 được công bố vừa qua với các thông tin được công bố cụ thể như sau:

Bảng A – Ngày hành động cuối cùng (Final Action Dates)

Final action dates: Ngày hành động cuối là ngày USCIS có thể đưa ra quyết định cuối cho các hồ sơ đã nộp đơn. Ngày hành động/ Ngày ưu tiên được ghi nhận trên receipt của Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (ví dụ đơn I-526 của EB-5).  Ngày ưu tiên của Nhà Đầu Tư trước ngày này sẽ được vào danh sách chờ xử lý hồ sơ.

  • Đối với Visa EB-5 (kể cả EB-5 trực tiếp)
  • Việt Nam:  “ Có sẵn- Current”
  • Đối với các Visa Set -aside: cho các Dự án EB-5 qua trung tâm vùng ở khu vực nông thôn (20%), có tỷ lệ thất nghiệp cao (10%), phát triển cơ sở hạ tầng (2%)
  • Tất cả các quốc gia: “ Có sẵn- Current”

Do đó, các nhà đầu tư EB-5 ở Việt Nam (diện đầu tư gián tiếp và trực tiếp) có thể nộp đơn nay sau khi tập hợp đủ hồ sơ giấy tờ để Sở Di Trú xem xét và xử lý.

Đương đơn diện EB-5 tại Việt Nam vẫn có thể nộp và được xử lý hồ sơ - bảng a

Bảng B – Ngày nộp đơn (Dates for filing)

Ngày nộp đơn: là thời gian mà người nộp đơn biết được có thể nộp hồ sơ đến Trung Tâm Visa Quốc Gia (NVC- National Visa Center) để xin visa và được xử lý

  • Đối với Visa EB-5 (kể cả EB-5 trực tiếp)
  • Việt Nam “ Có sẵn- Current”
  • Đối với các Visa Set -aside: cho các Dự án EB-5 qua trung tâm vùng ở khu vực nông thôn (20%), có tỷ lệ thất nghiệp cao (10%), phát triển cơ sở hạ tầng (2%)
  • Tất cả các quốc gia: “ Có sẵn- Current”

Như vậy, các nhà đầu tư EB-5 không phải chờ đợi và có thể nộp đơn đến NVC bất kỳ lúc nào để NVC xử lý hồ sơ và phỏng vấn xin visa tại Lãnh sự quán Mỹ.

Đương đơn diện EB-5 tại Việt Nam vẫn có thể nộp và được xử lý hồ sơ-bảng b

Mời Quý nhà đầu tư theo dõi trang Citizen Pathway để cập nhật những tin tức Đầu tư định cư mới nhất.