Vừa qua, Bộ ngoại giao Mỹ vừa công bố Bản tin Di Trú tháng 02/2024. Đa số thời gian xử lý giữ nguyên so với tháng 01/2024.

Bảng A – Ngày hành động cuối cùng (Final Action Dates)

Final action dates: Ngày hành động cuối là ngày USCIS có thể đưa ra quyết định cuối cho các hồ sơ đã nộp đơn. Ngày hành động/ Ngày ưu tiên được ghi nhận trên receipt của Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (ví dụ đơn I-526 của EB-5).  Ngày ưu tiên của Nhà Đầu Tư trước ngày này sẽ được vào danh sách chờ xử lý hồ sơ.
Với Bản tin thị thực tháng 02, không có sự thay đổi nhiều so với tháng trước. 

Diện EB-5

 • Việt Nam:  Đang có sẵn – Current
 • Trung Quốc: 15/12/2015 – tăng 3 ngày so với tháng 01/2024
 • Ấn Độ: 01/12/2020 – giữ nguyên so với tháng 01/2024
 • Riêng Visa Set-aside: Đang có sẵn –Current cho tất cả các quốc gia
Với tình trạng Current sẵn có, các nhà đầu tư EB-5 ở Việt Nam (diện đầu tư gián tiếp và trực tiếp) luôn có ưu thế và có thể nộp đơn ngay sau khi tập hợp đủ hồ sơ giấy tờ để Sở Di Trú xem xét và xử lý. Đối với các Dự án thuộc phân khúc Visa dành riêng (Visa set-aside) như các Dự án ở vùng nông thôn sẽ có thời gian xử lý nhanh hơn
Bản tin thị thực tháng 02/2024, có những cập nhật cho các Diên khác như: 

Diện EB-1 

 • Trung Quốc: 01/07/2022 : giữ nguyên so với tháng 01/2024
 • Ấn Độ: 01/09/2020: giữ nguyên so với tháng 01/2024
 • Các quốc gia khác: Đang có sẵn – Current

Diện EB-2

 • Trung Quốc: 01/01/2020  - giữ nguyên so với tháng 01/2024
 • Ấn Độ: 01/03/2012 – giữ nguyên so với tháng 01/2024
 • Mexico, Philippine, các quốc gia khác- Giảm 1 năm so với tháng 01/2024

Diện EB-3: Diện Other worker

 • Trung Quốc: 01/01/2017 – giữ nguyên so với tháng 01/2024
 • Ấn Độ: 01/07/2012: Tăng 1 tháng so với tháng 01/2024
 • Mexico: 01/09/2020: giữ nguyên so với tháng 01/2024
 • Philippine: 01/05/2020: Giữ nguyên so với tháng 01/2024
 • Các quốc gia khác: 01/09/2020: giữ nguyên so với tháng 01/2024

Diện EB-4

Các hồ sơ nộp với Diện EB-4 cho đối tượng diện tôn giáo hiện đã mở lại và nhận hồ sơ cho các quốc gia khác: 15/05/2019
 • Trung Quốc: 15/05/2019 
 • Ấn Độ: 15/05/2019

Bảng B- Ngày nộp đơn (Dates for filing)

Ngày nộp đơn: là thời gian mà người nộp đơn biết được có thể nộp hồ sơ đến Trung tâm visa Quốc gia (NVC - National Visa Center) để xin visa và được xử lý)

Đối với visa EB-5 (kể cả EB-5 trực tiếp)

 • Việt Nam “ Có sẵn- Current”
 • Đối với các Visa Set - aside: cho các Dự án EB-5 qua trung tâm vùng ở khu vực nông thôn (20%), có tỷ lệ thất nghiệp cao (10%), phát triển cơ sở hạ tầng (2%)
 • Tất cả các quốc gia: “Có sẵn- Current”
Như vậy, các nhà đầu tư EB-5 không phải chờ đợi và có thể nộp đơn đến NVC bất kỳ lúc nào để NVC xử lý hồ sơ và phỏng vấn xin visa tại Lãnh sự quán Mỹ.
 • Đối với các Diện khác (EB-1, EB-2, EB3 và EB-4) giữ nguyên so với tháng 01/2024
Với quy định mới, các nhà đầu tư căn cứ vào ngày ưu tiên trên Bảng B để căn cứ thời gian nộp Con-current filling. Đây là một sự cập nhật mới bởi thời gian ngày ưu tiên Bảng B thông thường sẽ nhanh hơn so với Bảng B. Do đó, với các nhà đầu tư EB-5 mong muốn nộp con-current filling (nộp đơn đồng thời) có thể hoạch định và nộp hồ sơ trong giai đoạn này