Dự án đầu tư EB-5

Với thâm niên gần 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đầu tư EB-5 cùng với CEO - Hoàng Diệp Trúc đã tư vấn hổ trợ hơn 300+ gia đình trong chương trình đầu tư định cư Mỹ EB-5. Chúng tôi sẽ lựa chọn những dự án đầu tư EB-5 tốt nhất, khả năng hoàn vốn cao nhất cho nhà đầu tư.

Đầu tư bất động sản