loader image
Cập nhật về Thị Thực E Yêu cầu cư trú mới đối với việc nộp Thị thực E và Quốc gia Bồ Đào Nha đủ điều kiện vào Hiệp Ước Thương Mại

Cập nhật về Thị Thực E: Yêu cầu cư trú mới đối với việc nộp Thị thực E và Quốc gia Bồ Đào Nha đủ điều kiện vào Hiệp Ước Thương Mại

Tóm tắt bài viết

Yêu cầu cư trú mới đối với việc nộp Thị thực E

Vào ngày 15 tháng 12 năm 2022, Quốc hội đã thông qua Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng James M. Inhofe cho Năm tài chính 2023 (“NDAA 2023”), trong đó có hai thay đổi chính đối với điều kiện cấp thị thực E:

  • Đầu tiên, Bồ Đào Nha hiện đã được chỉ định là một quốc gia trong hiệp ước. Do đó, những người mang hộ chiếu Bồ Đào Nha đủ điều kiện để có được thị thực E-1 và E-2 với tư cách là Thương nhân Hiệp ước/Nhà đầu tư Hiệp ước.
  • Thứ hai, NDAA 2023 đã thêm vào một giới hạn về điều kiện để được cấp thị thực rằng những người xin thị thực E đã có quốc tịch của một quốc gia trong hiệp ước thông qua đầu tư tài chính phải được “cư trú” tại quốc gia trong hiệp ước liên tục không dưới ba năm tại bất kỳ thời điểm nào trước khi nộp đơn xin thị thực E. Đáng chú ý, yêu cầu mới này không áp dụng cho những người có thị thực E hiện tại hoặc trước đây.

Mục đích của điều kiện cấp thị thực E mới

Mục đích của điều khoản này là hạn chế con đường trở thành cư dân Hoa Kỳ mà trước đây dành cho những cá nhân nộp đơn xin quốc tịch theo chương trình đầu tư ở một số quốc gia có hiệp ước thị thực E, chủ yếu là Grenada.

Trong những trường hợp này, cá nhân từ một quốc gia không có hiệp ước thị thực E sẽ có được quyền công dân ở Grenada thông qua đầu tư, sau đó sử dụng quốc tịch Grenada mới của họ để xin thị thực E. Do đó, giá trị của hộ chiếu Grenadian đối với những cá nhân này là “khả năng có được thị thực E”.

Mục đích của điều kiện cấp thị thực E mới

Các cá nhân từ các quốc gia nơi di cư đầu tư phổ biến, chẳng hạn như Ấn Độ và Trung Quốc, từ lâu đã mong muốn được đến Hoa Kỳ với mục đích học tập, đầu tư hoặc nghỉ hưu, cùng nhiều lý do khác. Bởi vì Trung Quốc và Ấn Độ không phải là quốc gia có hiệp ước thị thực E, nên các cá nhân từ các quốc gia đó có ít lựa chọn hơn để di cư sang Hoa Kỳ, đặc biệt nếu họ không có người thân trong gia đình. 

Có được quyền công dân từ một quốc gia như Grenada đã trở thành một nỗ lực đáng giá để tiếp cận Hoa Kỳ. Điều này đặc biệt đúng vì thị thực E có nhiều lợi thế, chẳng hạn như số tiền đầu tư tương đối thấp, khả năng bao gồm vợ/chồng và con cái phụ thuộc dưới 21 tuổi cùng một khoản đầu tư, thời hạn hiệu lực của thị thực dài và khả năng gia hạn thị thực E là vô thời hạn.

Thời gian Quy định mới có hiệu lực

Quy định này có hiệu lực ngay lập tức. Do đó, một cá nhân đã thực hiện hoặc có ý định thực hiện đầu tư vào quốc tịch của quốc gia đầu tư đủ điều kiện cấp thị thực E nhận thấy mình mới không đủ điều kiện để xin thị thực E đó, trừ khi họ có thể chứng minh rằng họ đã “…cư trú trong một khoảng thời gian liên tục là không dưới ba năm tại bất kỳ thời điểm nào trước khi nộp đơn xin…” thị thực E.

Thuật ngữ “nơi cư trú” không được tìm thấy trong NDAA 2023 và không rõ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ áp dụng yêu cầu này như thế nào đối với những người xin thị thực E. Từ “cư trú” theo luật Hoa Kỳ liên quan đến nhập cư đã có thể thay đổi và tranh chấp trong nhiều năm vì Đạo luật Di trú và Quốc tịch (INA) không định nghĩa chung về “cư trú”.

Trong các bối cảnh khác, chẳng hạn như việc sử dụng “nơi cư trú” theo INA 213A theo cách giải thích của Bộ Ngoại giao (điều khoản của luật liên quan đến nơi cư trú của người bảo trợ Hoa Kỳ), “nơi cư trú” có nghĩa là nơi mà một cá nhân có nơi cư trú chính của họ với ý định duy trì nơi cư trú đó trong tương lai gần. Trong bối cảnh này, theo Cẩm nang Đối ngoại do Bộ Ngoại giao ban hành, bằng chứng cho thấy một cá nhân “có nơi cư trú” tại Hoa Kỳ có thể bao gồm (i) mở tài khoản ngân hàng; (ii) chuyển tiền sang Hoa Kỳ; (iii) Đầu tư vào Hoa Kỳ; (iv) Tìm kiếm việc làm tại Hoa Kỳ; (v) Đăng ký cho trẻ em học tại các trường học ở Hoa Kỳ; (vi) Xin số An Sinh Xã Hội; và (vii) Bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử địa phương, Tiểu bang hoặc Liên bang.

Thời gian Quy định mới có hiệu lực

Cách giải thích này của Bộ Ngoại giao nhìn chung nhất quán với các lĩnh vực khác của luật nhập cư Hoa Kỳ xác định “nơi cư trú”, chẳng hạn như một số lĩnh vực luật xác định quốc tịch Hoa Kỳ của con nuôi và cư dân của Khối thịnh vượng chung Quần đảo Bắc Mariana, mà cũng thường định nghĩa “nơi cư trú” là nơi mà một cá nhân duy trì nơi cư trú với ý định cư trú tại nơi đó trong một thời gian không xác định. Các định nghĩa này phù hợp với cách giải thích theo luật chung về “nơi ở”, cũng thường định nghĩa “nơi ở” là “ngôi nhà thực sự, cố định, chính và lâu dài của một người mà người đó dự định trở về và ở lại mặc dù hiện đang cư trú ở nơi khác .”

Mặc dù đây không phải là đánh giá toàn diện về luật pháp Hoa Kỳ vì nó liên quan đến thuật ngữ “nơi cư trú”, nhưng nó cung cấp ý tưởng chung về những gì sẽ xảy ra sau khi Bộ Ngoại giao công bố hướng dẫn về thay đổi luật này. Việc áp dụng hướng dẫn này cho yêu cầu thị thực E mới về “cư trú” có thể đòi hỏi người nộp đơn phải chứng minh nơi cư trú tại quốc gia hiệp ước, khoản đầu tư tại quốc gia hiệp ước, tài khoản ngân hàng tại quốc gia hiệp ước, tiền tại quốc gia hiệp ước, việc làm trong hiệp ước quốc gia, việc tham gia các cuộc bầu cử ở quốc gia theo hiệp ước và/hoặc cuộc sống công dân, và/hoặc, nếu có thể, việc con cái của người nộp đơn đi học tại các trường ở quốc gia theo hiệp ước. Hơn nữa, giống như hầu hết các lĩnh vực của luật nhập cư Hoa Kỳ, đây sẽ không phải là cách tiếp cận một kích cỡ phù hợp với tất cả và nên xem xét toàn bộ các trường hợp theo quyết định của viên chức lãnh sự phân xử. Những người nộp đơn quan tâm đến việc xin thị thực E sau khi có được quốc tịch bằng cách đầu tư sẽ phải đợi Bộ Ngoại giao ban hành hướng dẫn, có thể dưới dạng Cẩm nang Ngoại giao cập nhật.

Cuối cùng, vẫn còn phải xem liệu những thay đổi này trong NDAA 2023 có vi phạm các nghĩa vụ theo hiệp ước của Hoa Kỳ đối với các quốc gia cấp thị thực E có chương trình đầu tư cấp quốc tịch hay không (ví dụ: Grenada, Thổ Nhĩ Kỳ, Áo, Jordan, v.v.). Nói chung, các hiệp ước thị thực E yêu cầu mỗi bên cho phép và đối xử với các hoạt động đầu tư tại Hoa Kỳ trên cơ sở không kém thuận lợi hơn cho bên kia, phải cung cấp “sự đối xử công bằng và bình đẳng” cho bên kia, để không làm phương hại, thông qua phương tiện không hợp lý hoặc phân biệt đối xử, đầu tư của một bên, trong số các yêu cầu khác. Với số tiền đầu tư mà một số quốc gia này nhận được chỉ nhờ vào việc tiếp cận thị thực E và công dân của các quốc gia đó hiện sẽ nhận được sự đối xử kém thuận lợi hơn, đặc biệt là so với các quốc gia thị thực E khác không có quốc tịch theo chương trình đầu tư, đó là có thể hiểu được rằng các quốc gia cấp thị thực E này sẽ gây ra vấn đề ngoại giao với những điều khoản mới này.

Để tất cả các thành viên trong gia đình có thể cùng nhau định cư Mỹ một cách nhanh chóng, an toàn, hiệu quả rất cần một chiến lược tư vấn cụ thể. Anh/ chị hãy liên hệ với Citizen Pathway để được đội ngũ luật sư và chuyên gia di trú của chúng tôi chia sẻ cụ thể hơn về qui trình trên để hoạch định kế hoạch cho Quý anh/ chị một cách tốt nhất.

Share this post
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on skype
Share on telegram
Citizen Pathway
Người Việt định cư Úc qua những chương trình nào?

Hiện nay có rất nhiều chương trình hỗ trợ người Việt định cư Úc. Tuy nhiên; chương trình được ưa chuộng nhất; thuận tiện nhất; …

Xem chi tiết
thẻ xanh mỹ đi được những nước nào
Citizen Pathway
Tấm thẻ xanh Mỹ đi được những nước nào trên thế giới?

Tấm thẻ xanh của Mỹ giúp cho người sở hữu được hưởng  các quyền lợi như một công dân chính thức. Không những thế; tấm …

Xem chi tiết
Citizen Pathway
Community Wellness – Cơ hội định cư duy nhất tại Mỹ cho cả gia đình

Community Wellness – Dự án EB-5 an toàn bậc nhất được Citizen Pathway giới thiệu độc quyền tại thị trường Việt Nam Community Wellness là …

Xem chi tiết
CITIZEN PATHWAY ĐÃ ĐỒNG HÀNG CÙNG HƠN 528 GIA ĐÌNH VIỆT ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ THÀNH CÔNG

Để nhận tư vấn các chương trình Đầu tư – Định cư Quý Anh Chị vui lòng để lại thông tin bên dưới Citizen Pathway sẽ kết nối với Quý Anh Chị. Trân trọng!

Dự án nổi bật
EB5 - TRUNG TÂM VÙNG
Dự án EB5 – Khu Nghỉ Dưỡng Cao Cấp 6 Sao One&Only

Dự án EB-5 vùng nông thôn xây dựng resort cao cấp One & Only Moonlight giai đoạn III. Dự án hội đủ các yếu tố tích cực cho nhà đầu tư EB-5 bao gồm: xử lý nhanh, an toàn thẻ xanh, chiến lược hoàn vốn tốt từ nhà phát triển danh tiếng và có nguồn lực tài chính hùng mạnh.

Xem chi tiết
EB5 - TRỰC TIẾP
Dự Án EB5 – Chuỗi Trường Học Montessori – Higher Ground Education

Các nhà đầu tư EB-5 sẽ được hưởng lợi từ danh tiếng của hai thương hiệu giáo dục thành công và thành tích đã được chứng minh của nhà điều hành về thành công trong lĩnh vực giáo dục. Các tính năng này của dự án làm tăng khả năng các nhà đầu tư EB-5 trong dự án này sẽ nhận được thẻ xanh và hoàn vốn đầu tư của họ. Các nhà đầu tư EB-5 sẽ nhận được lợi nhuận hàng năm ưu tiên là 1,0% với một khoản tiền mặt – hoặc sử dụng tiền mặt từ dòng tiền của dự án để ưu tiên trả lại cho các nhà đầu tư EB-5 khi nhà đầu tư EB-5 đủ điều kiện hoàn trả. Mỗi người trong số 20 nhà đầu tư EB-5 sẽ được giao 14,0 công việc, vượt quá yêu cầu EB-5 tối thiểu là 10 công việc.

Xem chi tiết
EB5 - TRUNG TÂM VÙNG
Dự Án EB5 – Khách Sạn LaSalle

Khách sạn Lasalle Hotel mang thương hiệu Autograph Collection, một thương hiệu cao cấp đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá của tập đoàn Marriott International, đây cũng là dự án khách sạn Marriott thứ 3 của tập đoàn The Prime Group tại thành phố Chicago. Khách sạn Lasalle được phát triển ở phần trên cùng của tòa nhà lịch sử Lasalle, bên dưới là khách sạn JW Marriott và tòa nhà văn phòng.

Xem chi tiết