loader image

Dự Án EB5 – Cơ Sở Chăm Sóc Sức Khỏe Ascension RS

LIBRARY

GIỚI THIỆU DỰ ÁN

 • Tên dự án: Ascension RS
 • Số tiền đầu tư 750.000 đô la Mỹ
 • Phí quản lý 75.000 đô la Mỹ
 • Lợi nhuận đầu tư hằng năm: Năm thứ 1-5: 2% (15.000) of 750.000; year 6: 5%, year 7: 6%…. +1% cho mỗi năm tiếp theO

TỔNG QUAN DỰ ÁN

Công ty SDH Parent 2 LLC được thành lập với mục đích huy động vốn EB-5 và phát triển, vận hành hai cơ sở chăm sóc sức khỏe tâm thần và rối loạn sử dụng chất kích thích (“Dự án”) thông qua các công ty con mà nó sở hữu 100% vốn. Công ty sẽ nhận được khoản đầu tư có rủi ro 750.000 đô la Mỹ từ mỗi trong số chín nhà đầu tư EB-5 và sử dụng để phát triển dự án.

Dự Án EB5 – Cơ Sở Chăm Sóc Sức Khỏe Ascension RS

Ascension Recovery Services phát triển các hệ thống sức khỏe và hành vi toàn diện để điều trị cho những người có vấn đề về sức khỏe tâm thần và rối loạn sử dụng chất kích thích. Trong 12 tháng qua, Ascension RS đã mở các chương trình ở 16 tiểu bang, tạo ra 154 việc làm, viết và nhận được 7,72 triệu đô la tài trợ cho các chương trình khởi nghiệp nhỏ.
PHÊ DUYỆT I526 CẤP TỐC trong vòng 3 tháng

Dịch bệnh nghiện ngập là 1 “lợi ích quốc gia” đủ điều kiện cho dự án và người nộp đơn EB-5 trực tiếp được xét duyệt theo quy trình cấp tốc. Các Nhà đầu tư EB-5 Trực tiếp trước đây tại Ascension đã nhận được phê duyệt I-526 cấp tốc trong vòng 3 tháng. Xét rằng Bản tin Visa là hiện tại, có khả năng nhà đầu tư trực tiếp EB-5 ở Ascension có thể nhận được thẻ xanh trong vòng 6 tháng. (3 tháng để xét duyệt I-526 + 3 tháng để phỏng vấn lãnh sự).

Tổng chi phí cho Dự án dự kiến ​​khoảng 9,57 triệu đô la Mỹ. Dự kiến, quỹ EB-5 sẽ được sử dụng như sau:

4,5 triệu đô la của vốn EB-5 sẽ được sử dụng để phát triển Mt. Morris Center.

2,25 triệu đô la của vốn EB-5 sẽ được sử dụng để phát triển Cheat Road Center.

CẤU TRÚC VỐN

NGÂN SÁCH

Tổng chi phí dự án ước tính là 9.570.000 đô la Mỹ (7.120.000 đô la cho chi phí dự án Mt. Morris và 2.450.000 đô la cho Cheat Road). Vốn EB-5 chiếm một phần đáng kể trong các nguồn vốn (6.750.000 đô la Mỹ). Nguồn vốn ngoài EB5 sẽ được cung cấp bởi Smith Douglas Holdings (770.000 đô la Mỹ) và vốn vay từ ngân hàng (2.050.000 đô la Mỹ).

Các Công ty Dự án có thể vốn hóa Dự án bằng cách sử dụng các số lượng hoặc tỷ lệ vốn chủ sở hữu và nợ khác nhau, các hình thức vốn và tài trợ khác ngoài quy định ở trên, và các Công ty Dự án có thể theo đuổi các khoản vay và/hoặc đầu tư cổ phần nếu không huy động được đủ vốn EB-5. Bất kỳ nguồn vốn hoặc tài trợ nào thu được cho Dự án (cho dù nợ, vốn chủ sở hữu hay hình thức vốn hoặc tài trợ khác) sẽ tuân theo các điều khoản được các Công ty Dự án đồng ý, và các Công ty Dự án có thể cầm cố tài sản của mình để đảm bảo cho bất kỳ giao dịch vốn hoặc khoản tài trợ nào như vậy.

Các Công ty Dự án cũng đã nhận được các khoản vay bắc cầu (gọi chung hoặc riêng lẻ, “Quỹ Bắc cầu”) để cung cấp tài chính tạm thời trong khi chờ nhận được tiền từ các Nhà đầu tư. Dự kiến, các Công ty Dự án sẽ sử dụng toàn bộ hoặc một phần vốn của các Nhà đầu tư để trả cho Quỹ Bắc cầu.

Dự kiến, quỹ EB-5 sẽ được sử dụng như sau:

 • 4,5 triệu đô la của vốn EB-5 sẽ được sử dụng để phát triển Mt. Morris Center.
 • 2,25 triệu đô la của vốn EB-5 sẽ được sử dụng để phát triển Cheat Road Center.
Vốn EB-5 6.750.000 đô la Mỹ (71%)
Vốn chủ dự án 770.000 đô la Mỹ (8%)
Vốn vay từ ngân hàng 2.050.000 đô la Mỹ (21%)
Tổng cộng: 9.570.000 đô la Mỹ

Ngân sách phát triển cho các cơ sở được nêu trong bảng dưới đây và tổng cộng là 9.570.000 đô la Mỹ. Chi phí cải tạo dựa trên kinh nghiệm phát triển trước đây và được xác nhận bởi các ước tính của Tập đoàn Mills trong các Phần phụ lục. Vốn EB-5 sẽ được phân phối giữa các cơ sở để tạo điều kiện phát triển dự án: 4,5 triệu đô la cho dự án Mt. Morris và 2,25 triệu đô la cho dự án Cheat Road.

Tổng vốn phát triển dự án
Mt. Morris Center 7.120.000 đô la Mỹ
Cheat Road Center 2.450.000 đô la Mỹ
Tổng cộng: 9.570.000 đô la Mỹ

 

TẠO VIỆC LÀM EB-5

Dự án sẽ thuê 99 nhân viên toàn thời gian, như hình dưới đây. Tất cả các công việc được tạo ra tại cơ sở đều là vị trí mới. Vốn EB-5 sẽ được sử dụng để tài trợ cho sự phát triển vật chất và hoạt động của cơ sở điều trị.

Mt. Morris Center Cheat Road Center
Điều dưỡng điều trị 2 2
Điều dưỡng 4 2
Giám đốc lâm sàng 1 1
Điều trị lâm sàng 6 4
Kỹ thuật viên phục hồi 27 10
Giám đốc chương trình 1 1
Quản lý văn phòng 0 1
Dịch vụ ăn kiêng/ dinh dưỡng 9 0
Chuyên viên bảo hiểm  0 4
Nhân viên thanh toán/Kiểm tra sử dụng 2 2
Trợ lý hành chính 2 2
Nhân viên điều phối chăm sóc sức khỏe 3 3
Nhân viên vệ sinh 4 0
Nhân viên cơ sở vật chất 3 0
Điều phối viên phát triển cộng đồngr 2 1
Tổng số lượng việc làm 66 33

 

Các cơ sở của dự án sẽ được đặt tại:

 • 145 School Road, Mount Morris, Pennsylvania.

Công ty sẽ mua và cải tạo tòa nhà hiện có để làm cơ sở điều trị nội trú.

 • 2195 Cheat Road, Morgantown, Tây Virginia

Công ty sẽ cho thuê và cải tạo một tòa nhà hiện có để sử dụng làm cơ sở điều trị ngoại trú.

Tổng chi phí cho Dự án dự kiến ​​khoảng 9,57 triệu đô la Mỹ.

Dự kiến, quỹ EB-5 sẽ được sử dụng như sau:

 • 4,5 triệu đô la của vốn EB-5 sẽ được sử dụng để phát triển các cơ sở tại Mt. Morris.
 • 2,25 triệu đô la của vốn EB-5 sẽ được sử dụng để phát triển các cơ sở tại Cheat Road.
LỊCH TRÌNH PHÁT TRIỂN DỰ ÁN 

Mt. Morris Center – Công ty sẽ mua bất động này vào đầu năm 2022. Công trình sẽ khởi công vào đầu tháng 2 với mục tiêu đi vào hoạt động vào tháng 7 năm 2022.

Cheat Road Center – Với 850 m2 sẽ được chủ dự án cho thuê và cải tạo vào tháng 2 năm 2022. 

DỰ TOÁN TÀI CHÍNH
Mt. Morris Center
Năm 1 Năm 2  Năm  3 Năm  4 Năm  5
Doanh thu $ 4,083,197 $ 8,499,178 $ 9,291,455 $ 9,570,527 $ 9,849,599
Chi phí

hoạt động

$ 3,713,506 $ 5,635,107 $ 5,911,257 $ 6,024,635 $ 6,133,816
Chi phí khác $ 1,162,895 $ 419,316 $ 417,250 $ 415,099 $ 412,861
Thu nhập ròng  $ (793,204) $ 2,444,755 $ 2,962,948 $ 3,130,793 $ 3,302,922
Cheat Road Center
Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5
Doanh thu $ 2,096,830 $ 4,092,884 $ 4,275,682 $ 4,438,034 $ 4,618,750
Chi phí

hoạt động

$ 2,258,005 $ 3,197,613 $ 3,262,766 $ 3,325,503 $ 3,391,214
Chi phí khác $ 805,666 $ 100,560 $ 100,560 $ 100,560 $ 100,560
Thu nhập ròng $ (966,841) $ 794,711 $ 912,356 $ 1,011,971 $ 1,126,976
CHIẾN LƯỢC THOÁI VỐN

Tương tự với mô hình Trung tâm khu vực. Nhà đầu tư sẽ nhận lại vốn từ một trong các “sự kiện gọi vốn” sau:

 1. Ngân hàng tái cấp vốn
 2. Thu nhập kinh doanh
 3. Bán doanh nghiệp cho quỹ đầu tư

145 School Road, Mount Morris Center

Phần đầu tiên của dự án, tọa lạc tại 145 School Road, Mt. Morris ở Pennsylvania liên quan đến việc phát triển một cơ sở thành một trung tâm chăm sóc phục hồi cấp độ 3.5 của Hiệp hội Y khoa về Hội chứng Nghiện Hoa Kỳ (ASAM). Là một cơ sở điều trị nội trú ASAM 3.5, cơ sở Mt. Morris cung cấp phương pháp điều trị ngắn hạn (30 ngày) cho những người bị rối loạn sử dụng chất gây nghiện. Trung tâm sẽ chuyên về điều trị sử dụng chất kích thích kết hợp tư vấn cá nhân, quản lý từng trường hợp, trị liệu nhóm và các dịch vụ y tế hoặc tương tự. Điều trị ASAM cấp độ 3.5 được định nghĩa là chăm sóc 24 giờ với các cố vấn được đào tạo để ổn định mối nguy hiểm đa chiều sắp xảy ra và chuẩn bị cho các cá nhân về cấp độ điều trị tiếp theo.

Sau khi hoàn thành việc cải tạo cơ sở rộng 1.400 m2, trung tâm sẽ phục vụ 60 bệnh nhân.

Việc cải tạo sẽ bao gồm xây thêm các phòng nội trú, các nhóm phòng để tư vấn, không gian văn phòng cho nhân viên, khu vực riêng tư/an toàn ra vào có kiểm soát, và nâng cấp sàn, tường và màu sắc để tạo ra một môi trường “như ở nhà” cho khách. Hệ thống thoát nước, nước và điện sẽ được cấu trúc lại để phù hợp với công suất sử dụng tăng lên.

Công ty sẽ mua tài sản này vào đầu năm 2022. Việc xây dựng dự kiến ​​bắt đầu vào đầu tháng 2 với mục tiêu bắt đầu hoạt động vào tháng 7 năm 2022. Khi hoạt động hoàn chỉnh, trung tâm sẽ sử dụng 66 nhân viên toàn thời gian.

Ngân sách phát triển Mt. Morris:
Mua lại tài sản: 1.985.000 đô la Mỹ
Cải tạo tài sản: 1.750.000 đô la Mỹ
Chi phí phát triển mềm khác: 1.729.093 đô la Mỹ
Vốn hoạt động: 1.655.907 đô la Mỹ
Tổng cộng:  7.120.000 đô la Mỹ

2195 Cheat Road Center, Morgantown

Phần thứ hai của dự án, tọa lạc tại 2195 Cheat Road, Morgantown ở Tây Virginia, sẽ cho thuê và cải tạo tầng dưới của một tòa nhà văn phòng y tế hiện có để cung cấp dịch vụ chăm sóc mức độ ASAM 1, 2.1 và 2.5.

Các chương trình cấp độ 1.0 thường cung cấp các dịch vụ sàng lọc, đánh giá, điều trị và phục hồi, quản lý bệnh theo hướng chuyên nghiệp trong nhiều cơ sở khác nhau. Các dịch vụ này được cung cấp trong các phiên được lên lịch định kỳ (thường là) ít hơn chín giờ một tuần cho người lớn. Các dịch vụ được tuân theo một bộ chính sách và quy trình hoặc phác đồ lâm sàng xác định.

Các dịch vụ cấp độ 2.1 & 2.5 bao gồm tối thiểu 9 và 20 giờ mỗi tuần cho các dịch vụ điều trị lành nghề. Các dịch vụ này có thể bao gồm tư vấn cá nhân và nhóm, quản lý thuốc men, liệu pháp gia đình, nhóm giáo dục, liệu pháp nghề nghiệp và giải trí, và các liệu pháp khác (ví dụ: liệu pháp nghệ thuật, liệu pháp vận động). Các dịch vụ này được cung cấp với số lượng, tần suất và cường độ phù hợp với mục tiêu của kế hoạch điều trị.

Cơ sở rộng 850 m2 sẽ được chủ dự án cho thuê và cải tạo vào tháng 1 năm 2022. Tòa nhà hiện có khu vực tiếp tân phù hợp, 12 văn phòng và 1 nhóm phòng trị liệu. Các hoạt động cải tạo sẽ tập trung vào nâng cấp nội thất để xây dựng các phòng trị liệu và không gian văn phòng cho nhân viên. Phòng tập thể dục hiện tại sẽ được chuyển đổi thành ba phòng nhóm và văn phòng, hồ bơi trong nhà sẽ được lấp đầy và chuyển đổi mục đích sử dụng thành một khu đa năng. Việc cải tạo sẽ tiêu tốn của Công ty khoảng 250.000 đô la Mỹ.

Ngay khi đi vào hoạt động hoàn chỉnh, cơ sở sẽ cần 33 nhân viên toàn thời gian và sẽ điều trị cho khoảng 448 bệnh nhân mỗi tháng.

Ngân sách phát triển Cheat Road
Cải tạo tài sản: 250.000 đô la Mỹ
Chi phí phát triển phần mềm 1.016.107 đô la Mỹ
Vốn hoạt động: 1.183.893 đô la Mỹ
Tổng cộng: 2.450.000 đô la Mỹ

 

 Robert Divine là nhà lãnh đạo và là cổ đông của Global Immigration Group. Ông Divine có nhiều kinh nghiệm phục vụ khách hàng trên khắp thế giới trong việc thu xếp tất cả các loại tình trạng nhập cư tạm thời và vĩnh viễn dựa trên kinh doanh.

Được bổ nhiệm bởi tổng thống, ông Divine đã phục vụ tại Washington, D.C., từ tháng 7 năm 2004 cho đến tháng 11 năm 2006 với tư cách là Cố vấn trưởng của Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS). Từ tháng 7 năm 2005 đến tháng 7 năm 2006, ông giữ chức vụ Quyền Giám đốc và sau đó là Quyền Phó Giám đốc USCIS.

Vui lòng nhập nhập ID để theo dõi chi tiết

Vui lòng nhập nhập ID để theo dõi chi tiết
CITIZEN PATHWAY ĐÃ ĐỒNG HÀNG CÙNG HƠN 528 GIA ĐÌNH VIỆT ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ THÀNH CÔNG

Để nhận tư vấn các chương trình Đầu tư – Định cư Quý Anh Chị vui lòng để lại thông tin bên dưới Citizen Pathway sẽ kết nối với Quý Anh Chị. Trân trọng!

Dự án EB-5 Khách sạn Downtown Los Angeles Marriott (DTLA III)
EB5 - TRUNG TÂM VÙNG

Dự án EB-5 Khách sạn Downtown Los Angeles Marriott

Dự án Downtown Los Angeles Marriott là Khách sạn lớn nhất của Tập đoàn LIGHTSTONE với vốn đầu tư ban đầu 540 triệu đô la. Vào ngày 1.12.2022, khách sạn đã được định giá 640 triệu đô la. Giá trị khách sạn dự kiến được thẩm định 678 triệu đô la vào năm 2024

Xem chi tiết
Dự án EB-5 - Nhà máy Hydro Xanh New Fortress Engerdy (NFE)_Citizen Pathway
EB5 - TRUNG TÂM VÙNG

Dự án EB-5 Nhà máy Hydro Xanh New Fortress Engery (NFE)

Dự án EB-5 Nhà máy Hydro Xanh New Fortress Engery (NFE) là khoản vay cao cấp EB-5, đảm bảo hoàn vốn an toàn cho nhà đầu tư. Dự kiến cung cấp cho các Công ty công nghiệp 51 tấn nhiên liệu Hydro xanh mỗi ngày. Với 17+Số việc làm tạo ra cho mỗi nhà đầu tư, dự án đảm bảo tỷ lệ nhận thẻ Xanh thành công 100%.

Xem chi tiết
Bất động sản Mỹ

Dự án căn hộ cao cấp Marina Pointe Tower II

BTI Partners đang định hình lại các thành phố trên khắp Florida bằng cách quy hoạch tổng thể các cộng đồng đa dụng sôi động, xây dựng các dự án khu dân cư sang trọng, kích hoạt lại các bến du thuyền, và phục hồi các khu vực lân cận với các khu dân cư và thương mại được xây dựng hoàn thiện.

Xem chi tiết