loader image
unnamed (4)

Chương trình EB5 trực tiếp và những câu hỏi liên quan

Tóm tắt bài viết

Chương trình EB-5 trực tiếp đang là trọng tâm quan tâm mới của các nhà đầu tư nước ngoài mong muốn có thẻ xanh Hoa Kỳ; trong khi chương trình EB5 Trung tâm vùng đã hết hạn cho đến khi ngành có thể đồng ý về luật mà Quốc hội sẽ đồng ý thông qua. EB-5 trực tiếp mang lại cơ hội giá trị cũng như thách thức cho các nhà đầu tư.

Cùng Citizen Pathway tìm hiểu những vấn đề liên quan tới hình thức đầu tư EB5 trực tiếp

EB5 TRỰC TIẾP VÀ NHỮNG CÂU HỎI LIÊN QUAN

 1. EB5 trực tiếp là gì?
 2. Ai đầu tư EB5 trực tiếp và như thế nào?
 3. Một kế hoạch kinh doanh của EB5 trực tiếp khác với kế hoạch kinh doanh của EB5 Trung tâm vùng như thế nào?
 4. Số tiền đầu tư tối thiếu của EB5 trực tiếp là bao nhiêu?
 5. EB5 trực tiếp có phải là visa doanh nhân không? Nhà đầu tư có cần phải quản lý hoạt động kinh doanh không?
 6. Yêu cầu tạo việc làm của EB5 trực tiếp là gì? Công việc trực tiếp là gì?
 7. EB5 trực tiếp có thể đầu tư vào nhiều công ty khác nhau?
 8. EB5 trực tiếp có thể đầu tư vào nhiều cơ sở kinh doanh khác nhau?
 9. EB5 trực tiếp có thể được đầu tư bởi nhiều nhà đầu tư?
 10. EB5 trực tiếp có thể chuyển đổi sang thành EB5 trung tâm vùng không hoặc ngược lại?
 11. EB5 trực tiếp có thể đầu tư dưới dạng cho vay?
 12. EB5 trực tiếp có thể mua lại, mở rộng, giải cứu doanh nghiệp?

1. EB5 Trực tiếp là gì?

EB-5 là một chương trình thị thực nhà đầu tư vĩnh viễn, được thành lập vào năm 1990 không có ngày kết thúc; cho phép nhà đầu tư đủ điều kiện để được cấp visa nhập cư khi đầu tư vào một doanh nghiệp tạo ra việc làm.

Chương trình chỉ đơn giản là ‘’EB5’’ cho đến năm 1992; khi Quốc hội thông qua thêm chương trình EB5 thông qua Trung Tâm Vùng – đây là một chương trình mang tính thử nghiệm và cần được ủy quyền (gia hạn), chương trình Trung Tâm Vùng cho phép tính toán việc tạo việc làm gián tiếp.

Kể từ đó, có hai khái niệm của chương trình EB5 là:  EB5 “trực tiếp” hay EB5 “độc lập” và EB5 Trung tâm vùng . EB-5 trực tiếp và EB5 Trung tâm vùng có chung các yêu cầu EB-5 cơ bản nhưng khác nhau về yêu cầu tạo việc làm và vai trò Trung tâm vùng.

a. So sánh EB5 trực tiếp và EB5 Trung Tâm vùng:

EB5 Trực tiếp EB5 Trung tâm vùng
Tạo việc làm Công việc được tính cho các nhà đầu tư trực tiếp được xác định là những công việc trực tiếp; tức là các vị trí nhân viên cụ thể đã được xác minh bằng bảng lương trong một doanh nghiệp đã nhận đầu tư Các nhà đầu tư thông qua Trung tâm vùng có thể tính các công việc gián tiếp; tức là các công việc dựa trên mô hình kinh tế được tính toán từ tổng tác động việc làm trong nền kinh tế khu vực.

 

Mối liên kết với Trung tâm Vùng Đầu tư trực tiếp không cần thông qua Trung tâm vùng, không có quy trình phê duyệt trước với USCIS  và không phải đối mặt với ngày ngừng hoạt động của chương trình

 

Các khoản đầu tư vào Trung tâm vùng phải được thông qua bởi một Trung tâm vùng do USCIS chỉ định. Họ phụ thuộc Trung tâm vùng  và chương trình Trung tâm vùng vẫn được ủy quyền. Nhà đầu tư phải đối mặt với ngày hết hạn của chương trình

 

Các điểm chung Tất cả các yêu cầu khác đều giống nhau giữa hai loại hình: cùng số tiền đầu tư tối thiểu; cùng các tiêu chuẩn về khu vực tạo công ăn việc làm mục tiêu (TEA); cùng các tùy chọn cho vai trò quản lý của nhà đầu tư trong dự án, cùng các yêu cầu về rủi ro đầu tư và cùng thời gian xử lý (về nguyên tắc).

 

b. Cấu trúc đầu tư EB5 trực tiếp và EB5 Trung Tâm vùng:

Cấu trúc chương trình EB5 trực tiếp và EB5 Trung Tâm vùng

2. Ai đầu tư EB5 trực tiếp và như thế nào?

Ai đầu tư EB5 trực tiếp và như thế nào?

Theo số liệu thống kê của Bộ Ngoại giao về lượng visa cấp cho các nhà đầu tư EB5 trực tiếp so với lượng visa cho các nhà đầu tư EB5 Trung Tâm vùng đã có sự thay đổi theo thời gian. Từ 2008 trở về trước, một lượng lớn visa của chương trình EB5 được cấp cho các nhà đầu tư diện trực tiếp chiếm tới tỷ lệ hơn 80% và có sự ổn định về số lượng visa được cấp ra trung bình từ 500 đến gần 1000 visa được cấp hàng năm.

Các loại hình đầu tư điển hình của EB5 trực tiếp:

 • Một nhà đầu tư đang ở ngoài hoặc đang sinh sống học tập làm việc tại Hoa Kỳ có thể tham gia chương trình EB5 trực tiếp thông qua khoản đầu tư vào doanh nghiệp thương mại. Có thể có nhiều loại hình kinh doanh để nhà đầu tư lựa chọn miễn là doanh nghiệp này có tính khả thi, đáng tin cậy và có thể dự đoán được số lượng và loại việc làm cần thiết. Một số loại hình kinh doanh phổ biến như: Các liên doanh thương mại bán buôn và bán lẻ, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chẳng hạn như dịch vụ sửa chữa; tư vấn CNTT; giáo dục; dịch vụ vệ sinh; chăm sóc sức khỏe; y tế; các nhà sản xuất như bao bì thực phẩm; máy in; thiết bị vệ sinh; y tế.. các doanh nghiệp nông nghiệp trang trại bò sữa; nhà kính và các công ty công nghệ nhà phát triển phần mềm; nhà phát triển thiết bị…
 • Các nhà đầu tư có thể đầu tư vào một loại hình kinh doanh nhượng quyền thương mại; hoặc vào một công ty đã hoạt động tại Hoa Kỳ và có ý định thu hút vốn EB5 để phát triển một hệ thống các địa điểm mới; số lượng nhà đầu tư EB5 được thu hút bị giới hạn bởi tiềm năng tạo việc làm của doanh nghiệp này. Các loại hình kinh doanh phổ biến phù hợp cho loại hình này là nhà hàng; khách sạn; cửa hàng tiện lợi; trung tâm chăm sóc; trường mầm non; các cơ sở làm đẹp…
 • Các trường hợp khác có thể phù hợp với EB-5 trực tiếp; nhưng ít phổ biến hơn khả năng của các nhà đầu tư. Nhà đầu tư EB-5 có thể mua hoặc mua một doanh nghiệp hiện có thành công và về cơ bản sẽ mở rộng hoặc tổ chức lại nó. Nhà đầu tư EB-5 có thể cứu vãn một công ty đang gặp khó khăn hiện tại. Hoặc có thể kết hợp với một doanh nhân Hoa Kỳ với ý tưởng kinh doanh để thành lập và điều hành một doanh nghiệp tại Hoa Kỳ

3. Một kế hoạch kinh doanh của EB5 trực tiếp khác với kế hoạch kinh doanh của EB5 Trung tâm vùng như thế nào?

Quan trọng nhất trong bản kế hoạch kinh doanh dạng EB5 trực tiếp là kế hoạch tạo việc làm, bản kế hoạch cần nêu bật chi tiết kế hoạch nhân sự, lịch trình tuyển dụng và mô tả công việc. Ngược lại, một bản kế hoạch kinh doanh dạng EB5 Trung tâm vùng đóng vai trò cung cấp đầu vào thu và chi hợp lý cho báo cáo tác động kinh tế nhằm dự đoán tạo việc làm. Từ mô tả kinh doanh đến các dự báo tài chính, bản kế hoạch kinh doanh dạng EB-5 trực tiếp phải giúp chứng minh rằng việc đầu tư và kinh doanh đáp ứng các yêu cầu cụ thể đối với EB-5 trực tiếp. Kế hoạch EB-5 trực tiếp cũng cần được quan tâm để mở đường cho những điều chỉnh trong tương lai.

4. Số tiền đầu tư tối thiếu dạng EB5 trực tiếp là bao nhiêu? 

Yêu cầu về số tiền đầu tư EB5 tối thiểu áp dụng như nhau cho các nhà đầu tư trực tiếp và Trung tâm vùng, hiện tại là 500,000 USD cho khu vực tạo công ăn việc làm mục tiêu (TEA- vùng nông thôn hoặc vùng có tỷ lệ thất nghiệp cao hơn 150% trung bình chung cả nước) và 1,000,000 USD cho khu vực không thuộc TEA.

5. EB5 trực tiếp có phải là visa doanh nhân không? Nhà đầu tư có cần phải quản lý hoạt động kinh doanh không?

Các nhà đầu tư EB-5 trực tiếp không cần phải là doanh nhân và không cần có trách nhiệm quản lý hàng ngày.

Một quan niệm sai lầm phổ biến rằng các nhà đầu tư trung tâm vùng có thể không cần tham gia quản lý dự án trong khi các nhà đầu tư EB-5 trực tiếp phải điều hành hoạt động kinh doanh mà họ đầu tư. Sự thật là EB-5 có nhiều các yêu cầu áp dụng chung cho cả hai hình thức để nhà đầu tư EB-5 tham gia đầu tư doanh nghiệp. Bất kỳ nhà đầu tư nào, dù là trực tiếp hay trung tâm vùng, đều có thể đáp ứng yêu cầu quản lý bằng cách(1) trực tiếp quản lý hàng ngày, (2) hoặc tham gia vào quá trình hình thành chính sách doanh nghiệp. Với  lựa chọn thứ hai nhà đầu tư có thể có vai trò như là những đối tác hữu hạn, theo đó  nhà đầu tư không cần đóng vai trò quản lý chính doanh nghiệp đó, điều này có thể có nghĩa là nhà đầu tư sẽ có ít quyền và nghĩa vụ hơn.

6. Yêu cầu tạo việc làm của EB5 trực tiếp là gì? Công việc trực tiếp là gì?

Yêu cầu chung cho cả EB5 trực tiếp và EB5 trung tâm vùng là Mỗi khoản đầu tư EB-5 phải tạo ra ít nhất 10 công việc đủ tiêu chuẩn. Để được tính cho EB-5 trực tiếp, việc tạo việc làm phải có những đặc điểm sau:

 • Công việc phải là “trực tiếp” – nói cách khác, đó phải là một vị trí nhân viên trong doanh nghiệp nhận được khoản góp vốn cá nhân từ nhà đầu tư EB-5. Nhân viên của các chi nhánh, nhà thầu, nhà cung cấp, người đi vay, người quản lý, v.v. không được tính, ngay cả khi họ làm việc tại công trường.
 • Công việc phải là việc làm lâu dài và liên tục. Các vị trí tạm thời (kéo dài dưới hai năm) hoặc các vị trí không liên tục không được tính, mặc dù công việc không phải lúc nào cũng cần được lấp đầy bởi cùng một nhân viên. Miễn là nó vẫn là một vị trí đã có hoặc đang mở, công việc được tính là vĩnh viễn và liên tục.
 • Phải cung cấp việc làm toàn thời gian ít nhất 35 giờ mỗi tuần
 • Công việc phải được thực hiện bởi công nhân Hoa Kỳ hợp pháp, không phải là nhà đầu tư hoặc gia đình trực hệ của nhà đầu tư.
 • Công việc phải là một công việc mới, hoặclà một công việc được bảo tồn đối với trường hợp mua lại doanh nghiệp gặp khó khăn. Mối quan hệ giữa đầu tư và việc làm mới được thể hiện dễ dàng nhất bằng cách cho thấy rằng việc làm đó được tạo ra vào một thời điểm nào đó sau khi doanh nghiệp có vốn EB5 hoạt động,  không phải là một doanh nghiệp đã có từ trước thuộc quyền sở hữu mới
 • Doanh nghiệp nên có kế hoạch tạo việc làm trong vòng ít nhất 2,5 năm kể từ khi nhà đầu tư nhận được chấp thuận I-526.
 • Công việc phải được kết nối hợp lý với nhu cầu của doanh nghiệp và đưa ra mức lương thưởng thích hợp. Điều này là cần thiết để kế hoạch kinh doanh được đánh giá là đáng tin cậy.

Nhà đầu tư EB-5 khi nộp hồ sơ vào Sở di trú USCIS cần đệ trình một kế hoạch kinh doanh cho thấy rằng việc làm trực tiếp có khả năng được tạo ra một cách đáng tin cậy. Đương đơn cần chứng minh rằng việc làm trên thực tế đã được tạo ra bằng cách nộp hồ sơ bảng lương (W-2, I-9, E-verify)

7. EB5 trực tiếp có thể đầu tư vào nhiều doanh nghiệp khác nhau?

Các giao dịch EB-5 trực tiếp không được dàn trải đầu tư và tạo việc làm cho nhiều tổ chức riêng biệt.

Bởi vì nó chỉ có thể tính các công việc trực tiếp, EB-5 trực tiếp không cho phép cấu trúc có “doanh nghiệp tạo việc làm” (JCE) tách biệt với “doanh nghiệp thương mại mới” (NCE). Một doanh nghiệp phải nhận được khoản đóng góp vốn cổ phần cá nhân trực tiếp của nhà đầu tư EB-5 và thuê nhân viên đủ tiêu chuẩn. Đầu tư EB-5 trực tiếp không được chảy qua nhiều tổ chức, trừ khi tất cả các tổ chức được hợp nhất một cách hiệu quả bởi một mối quan hệ công ty con thuộc sở hữu toàn bộ.

Thực tế:

 • Các mô hình kinh doanh tách biệt quyền sở hữu tài sản khỏi hoạt động vận hành khôngphù hợp với hình thức EB-5 trực tiếp. Ví dụ: nhà đầu tư trực tiếp không thể cấp vốn cho chủ sở hữu khách sạn để xây dựng một khách sạn và sau đó tính nhân viên làm việc tại khách sạn nhưng thuộc biên chế của một công ty quản lý. Khách sạn, cơ sở chăm sóc và trường học có thể là những khoản đầu tư EB-5 trực tiếp tốt, nhưng chúng phải cấu trúc doanh nghiệp theo cách sao cho công việc không bị tách rời khỏi khoản đầu tư
 • Đầu tư dưới hình thức cho vay không áp dụng với EB-5 trực tiếp, Trung tâm vùng NCE (Doanh nghiệp thương mại mới) có thể cho một JCE (Doanh nghiệp tạo việc làm) riêng biệt vay, nhưng EB-5 trực tiếp yêu cầu NCE (Doanh nghiệp thương mại mới) và JCE (Doanh nghiệp tạo việc làm) là đồng nhất. (Nếu nhiều pháp nhân có liên quan, chúng phải được thống nhất bằng một mối quan hệ công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn.)
 • Các dự án chủ yếu tạo việc làm cho các nhà thầu không áp dụng trong hình thức EB-5 trực tiếp. Các dự án bất động sản thống trị trong hình thức đầu tư EB5 Trung tâm vùng vì các trung tâm vùng có thể tính việc làm gián tiếp. Phát triển bất động sản không áp dụng với EB-5 trực tiếp vì các nhà thầu xây dựng không phải là nhân viên trực tiếp thường xuyên của chủ sở hữu bất động sản nhận đầu tư. Trừ khi dự án phát triển bất động sản đó có vận hành tài sản này sau xây dựng, công việc tạo ra cho các nhà đầu tư EB5 trực tiếp sẽ được tính trong quá trình vận hành
 • EB-5 trực tiếp chỉ có thể đa dạng hóa đầu tư giữa một số doanh nghiệp tạo việc làm nếu một doanh nghiệp sở hữu hoàn toàn doanh nghiệp kia hoặc cả hai đều thuộc sở hữu hoàn toàn của một công ty mẹ chung

8. EB5 trực tiếp có thể đầu tư vào nhiều cơ sở hoạt động khác nhau?

Trong các điều kiện nhất định, EB-5 trực tiếp có thể đầu tư vào danh mục các doanh nghiệp thuộc sở hữu hoàn toàn.

Doanh nghiệp thương mại mới EB-5 trực tiếp có thể chia khoản đầu tư 500.000 đô la cho Cửa hàng A, Cửa hàng B và Cửa hàng C với điều kiện đáp ứng từng điều kiện sau

 • Cửa hàng A, Cửa hàng B và Cửa hàng C đều do doanh nghiệp EB-5 sở hữu hoàn toàn
 • Có kế hoạch và lộ trình cụ thể để triển khai khoản đầu tư EB-5 và tạo việc làm tại từng cửa hàng. Nếu nhà đầu tư phụ thuộc vào A, B và C để đáp ứng các yêu cầu đầu tư và tạo việc làm, thì cả A hoặc B và C đều có sự đóng góp và rõ rang vào kế hoạch này.
 • Cửa hàng A, Cửa hàng B và Cửa hàng C phải đóng góp vào việc tạo ra việc làm, nếu mỗi cửa hàng nhận được khoản đầu tư EB-5
 • Cửa hàng A, Cửa hàng B và Cửa hàng C đều phải nằm trong Khu vực tạo việc làm mục tiêu (TEA), nếu tất cả đều nhận được một phần của khoản đầu tư 500.000 đô la.

Nếu nhà đầu tư EB5 trực tiếp dự định đầu tư cho ba địa điểm trong tương lai, liệu người ta có thể nói cụ thể về địa điểm đầu tiên và mơ hồ về địa điểm cuối cùng không? Không. Điều này đúng đối với cả nhà đầu tư trực tiếp và trung tâm khu vực, nhưng đặc biệt đối với EB-5 trực tiếp vì USCIS chú ý nhiều hơn đến hoạt động kinh doanh và các yêu cầu rủi ro trong các trường hợp EB-5 trực tiếp.

9. EB5 trực tiếp có thể được đầu tư bởi nhiều nhà đầu tư?

Chương trình EB5 Trực tiếp là gì?

Đúng. Doanh nghiệp EB-5 trực tiếp có thể có sự kết hợp giữa nhà đầu tư nước ngoài và trong nước và/hoặc kết hợptừ nhiều nhà đầu tư EB-5.

Mỗi nhà đầu tư EB-5 phải đầu tư số vốn cần thiết và mỗi khoản đầu tư phải tạo ra 10 việc làm trở lên. Giới hạn thực tế duy nhất đối với số lượng nhà đầu tư EB-5 là mức vốn và nhu cầu nhân sự của doanh nghiệp. Đầu tư EB-5 có thể chiếm bất kỳ tỷ lệ nào trong tổng số vốn yêu cầu của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp có kế hoạch gộp vốn đầu tư từ nhiều nhà đầu tư EB-5 nên có chiến lược phân bổ tạo việc làm và cân nhắc thời điểm đầu tư và tuyển dụng.

Một doanh nghiệp EB-5 trực tiếp có thể có chủ sở hữu và nhà đầu tư không liên quan đến EB-5. Không cần tạo việc làm đủ điều kiện EB-5 cho các chủ sở hữu / nhà đầu tư trong nước.

Trong doanh nghiệp EB5 trực tiếp, Sở di trú có thể có những yêu cầu về tài liệu cụ thể cho các nhà đầu tư không phải EB-5: tài liệu có thể bao gồm ID chính phủ, tài liệu đăng ký kinh doanh, mô tả doanh nghiệp, trang web, địa chỉ và thuế thu nhập do liên bang nộp cho mỗi chủ sở hữu không phải EB-5.

10. EB5 trực tiếp có thể thay đổi sang thành EB5 trung tâm vùng không hoặc ngược lại?

Đầu tư trực tiếp và trung tâm vùng về cơ bản được cấu trúc theo những cách khác nhau, vì vậy các lựa chọn không thể thay thế cho nhau. Tuy nhiên, chúng có thể là một con đường khả thi cho một số loại dự án nhất định.

Ví dụ, khách sạn và nhà hàng có thể hoạt động tốt dưới dạng đầu tư trực tiếp hoặc đầu tư vào trung tâm vùng. Nhà đầu tư chỉ cần chọn một cách thức đầu tư và tuân theo nó, bởi vì cách thiết lập và nội dung của thỏa thuận đầu tư sẽ khác nhau đáng kể tùy thuộc vào việc thỏa thuận đó đủ điều kiện như một khoản đầu tư trực tiếp hay trung tâm khu vực. Một khi đơn I-526 đã được nộp cho USCIS, thì nó không thể thay đổi được. Sự khác biệt giữa EB-5 trực tiếp và trung tâm khu vùng là hồ sơ dư án, đặc biệt là khi nó đã được cấu trúc.

11. EB5 trực tiếp có thể đầu tư dưới hình thức cho vay?

EB-5 trực tiếp có một bước quan trọng trong dòng vốn – giao dịch giữa nhà đầu tư và doanh nghiệp thương mại mới đang tạo việc làm (là một thực thể hoặc pháp nhân mẹ cộng với các công ty con thuộc sở hữu toàn bộ). Bước đó phải liên quan đến một khoản đầu tư vốn cổ phần có rủi ro, và không thể là nợ hoặc một thỏa thuận giống như nợ.

EB-5 trực tiếp không thể cho phép doanh nghiệp EB-5 thực hiện khoản vay cho một tổ chức tạo việc làm riêng biệt, bởi vì EB-5 trực tiếp không cho phép các tổ chức riêng biệt tạo việc làm gián tiếp liên quan đến khoản đầu tư đủ điều kiện.

12. EB5 trực tiếp có thể mua lại, mở rộng, giải cứu doanh nghiệp?

Chính sách EB-5 cho phép đầu tư để mua lại, mở rộng hoặc cứu vãn một doanh nghiệp hiện có trong một số điều kiện nhất định, nhưng nó phức tạp.

EB-5 thường yêu cầu đầu tư vào một doanh nghiệp mới tạo ra việc làm mới. Một thứ gì đó không được coi là “mới” chỉ vì nó mới đối với nhà đầu tư. Ví dụ: nếu nhà đầu tư thành lập một pháp nhân mới mua và đổi thương hiệu khách sạn, sau đó thuê nhân viên mới, thì anh ta có thể không được tính khách sạn là một doanh nghiệp mới hoặc nhân viên mới là việc làm.

Nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm thời điểm tòa nhà khách sạn được chủ sở hữu ban đầu xây dựng lần đầu tiên, liệu tài sản mua lại có tạo thành toàn bộ hoạt động kinh doanh hay không, việc làm và tình trạng tài chính của chủ sở hữu trước đó.

Thực tế đơn thuần về thay đổi quyền sở hữu, hoặc thậm chí thay đổi quyền sở hữu kết hợp với việc cải tạo và quản lý mới là không đủ.

Các lựa chọn để đáp ứng các yêu cầu EB-5 trực tiếp để đầu tư vào một doanh nghiệp đã có từ trước:

Yêu cầu 1: Doanh nghiệp thương mại mới

Nếu nhà đầu tư mua hoặc mua một doanh nghiệp đã có từ trước, thì nhà đầu tư phải chứng minh rằng doanh nghiệp đó đủ điều kiện là “mới” theo một trong ba cách:

 • Bằng cách cho thấy rằng doanh nghiệp ban đầu được thành lập bởi chủ sở hữu đầu tiên của nó vào khoảng sau ngày 29 tháng 11 năm 1990; hoặc là
 • Bằng cách tái cấu trúc hoặc tổ chức lại doanh nghiệp đến mức tạo ra một doanh nghiệp mới); hoặc là
 • Bằng cách đưa ra kế hoạch “mở rộng đáng kể” hoạt động kinh doanh (với khoản đầu tư mới dẫn đến giá trị ròng hoặc số lượng nhân viên tăng ít nhất 40%).

Yêu cầu 2: Tạo công việc hoặc duy trì công việc

Nếu nhà đầu tư mua lại một doanh nghiệp hiện có hoặc bắt đầu một doanh nghiệp mới có sự tiếp tục với một doanh nghiệp đã có từ trước, thì nhà đầu tư có các tùy chọn sau để đáp ứng yêu cầu tạo việc làm:

 • Cung cấp tài liệu rằng doanh nghiệp hiện tại đã không còn hoạt động vào thời điểm mua lại / đầu tư và việc mua lại chỉ liên quan đến tài sản vật chất (chẳng hạn như tòa nhà, thiết bị) chứ không phải tài sản liên quan đến hoạt động như danh sách khách hàng, hợp đồng hoặc thương hiệu. Nếu điều này có thể được thực hiện, thì nhà đầu tư có thể tính tất cả việc làm mới là tạo việc làm và không cần phải khấu trừ việc làm của chủ sở hữu trước đó.
 • Cung cấp tài liệu về việc làm trước khi mua lại hoặc trước khi đầu tư và vạch ra kế hoạch tạo 10 vị trí đủ tiêu chuẩn mới ngoài việc duy trì tất cả việc làm trước đó.
 • Cung cấp tài liệu cho thấy rằng doanh nghiệp hiện tại đáp ứng định nghĩa EB-5 về “doanh nghiệp gặp khó khăn”. Chỉ kịch bản này mới cho phép tính các công việc hiện có vào tổng số việc làm EB-5 được yêu cầu.
 • Cung cấp một thỏa thuận đầu tư hoặc thỏa thuận tương tự để xác định trước việc làm mà nhà đầu tư muốn được ghi nhận. Điều này có thể cho phép nhà đầu tư tính toán việc tạo ra việc làm của doanh nghiệp đã xác định trước đầu tư.

Vì sao nên chọn CITIZEN PATHWAY ?

Citizen Pathway là công ty dẫn đầu trong xu hướng định cư lý tưởng và sinh lời thông minh, mang Quý khách hàng đến gần cơ hội sở hữu thị thực định cư các nước Mỹ, Canada, Úc & Châu Âu cực kỳ dễ dàng.

Với nhiều năm kinh nghiệm, cùng với các luật sư đầu ngành và các chủ đầu tư uy tín, Citizen Pathway sẽ là cầu nối giúp quý khách hàng thực hiện hóa giấc mơ đầu tư định cư nhanh chóng và phù hợp nhất; giúp người Việt được sống như công dân thực thụ tại xứ sở mơ ước, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và nâng tầm công dân Quốc tế.

Đồng thời, Citizen Pathway sẽ cung cấp cho Quý khách hàng những thông tin cập nhật và chính xác nhất về các chương trình, hỗ trợ, đạo luật mới nhất để Quý khách hàng có được sự an tâm khi lựa chọn đầu tư.

Share this post
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on skype
Share on telegram
Cập nhật luật EB-5 mới nhất đã được lưu hành gần đây
Citizen Pathway
Cập nhật luật EB-5 mới nhất đã được lưu hành gần đây

Đối với những người định cư; du học sinh hay các nhà đầu tư quan tâm đến visa EB-5; chắc hẳn sẽ luôn cần những …

Xem chi tiết
Rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ EB-5 | Cập nhật về EB-5
Citizen Pathway
Đầu tư EB-5 trực tiếp là gì?

Đầu tư EB-5 trực tiếp là một trong những chương trình cấp thị thực vĩnh viễn; chương trình được thành lập vào năm 1990 và …

Xem chi tiết
Giấc Mơ Mỹ Không Còn Xa Khi Biết Lợi Ích Thẻ Xanh EB5
chương trình eb5
Dịch vụ làm thẻ xanh nhanh chóng và uy tín

Trong thời đại không ngừng phát triển hiện nay, việc định cư nước ngoài đang là một xu hướng được ưa chuộng cho con đường …

Xem chi tiết
CITIZEN PATHWAY ĐÃ ĐỒNG HÀNG CÙNG HƠN 528 GIA ĐÌNH VIỆT ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ THÀNH CÔNG

Để nhận tư vấn các chương trình Đầu tư – Định cư Quý Anh Chị vui lòng để lại thông tin bên dưới Citizen Pathway sẽ kết nối với Quý Anh Chị. Trân trọng!

Dự án nổi bật
EB5 - TRUNG TÂM VÙNG
Dự án EB5 – CanAm RC Rhoades Industries III

Rhoads Industries III là dự án nâng cấp tòa nhà Building 57, nơi đặt trụ sở của Rhoads Industries và xưởng chế tạo sản xuất công nghiệp nặng rộng 29.000m2, phục vụ cho hợp đồng chế tạo và thử nghiệm các bộ phận quan trọng sử dụng trong sản xuất tàu ngầm hạt nhân của Hải quân Mỹ – một trong những vũ khí quân sự quan trọng, không thể thiếu trong chiến lược quốc phòng của Mỹ, cũng như có nhu cầu đặt mua rất lớn từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Xem chi tiết
EB5 - TRỰC TIẾP
Dự Án EB5 – Cơ Sở Chăm Sóc Sức Khỏe Ascension RS

Ascension Recovery Services phát triển các hệ thống sức khỏe và hành vi toàn diện để điều trị cho những người có vấn đề về sức khỏe tâm thần và rối loạn sử dụng chất kích thích. Trong 12 tháng qua, Ascension RS đã mở các chương trình ở 16 tiểu bang, tạo ra 154 việc làm, viết và nhận được 7,72 triệu đô la tài trợ cho các chương trình khởi nghiệp nhỏ.

Xem chi tiết
EB5 - TRUNG TÂM VÙNG
Dự Án Eb5 – Jefferson Terminal

Trạm Jefferson Terminal sở hữu vị trí chiến lược ngay trung tâm của bờ biển vùng vịnh Gulf Coast, chính là thị trường lớn nhất nước Mỹ về các sản phẩm dầu thô và dầu mỏ, chiếm trên 50% cơ sở lọc dầu của cả nước. Trạm được kết nối với đường sắt, đường biển, đường cao tốc và đường ống dẫn dầu.

Xem chi tiết